Maxim

 

Het belang van koolhydraten

Koolhydraten is een van de belangrijkste energiebronnen voor je spieren. Geconsumeerde koolhydraten worden opgeslagen in de spieren (en lever) als glycogeen. Tijdens inspanning wordt glycogeen in de spieren verbrand voor energie.

Is de voorraad glycogeen niet maximaal dan zal de sporter eerder vermoeid raken. Dit kan ondervangen worden door voor, tijdens en na het sporten voldoende en de juiste koolhydraten

te consumeren.

Het belang van vocht

Tijdens het sporten is het heel belangrijk dat je goed en voldoende drinkt. Een vochtverlies van 2% op je lichaamsgewicht kan je prestaties met 20% of meer doen laten dalen! De spieren krijgen bij vochtverlies onvoldoende zuurstof doordat het bloed dikker wordt. Om dit te voorkomen moet vocht tijdig aangevuld

worden. Vocht met een optimale concentratie opgeloste stoffen wordt sneller door het lichaam opgenomen dan water. Een hypotone sportdrank bevat koolhydraten en mineralen in de juiste concentratie voor een snelle opname.

De koolhydraten geven de nodige energie en de mineralen zorgen voor een optimale vochthuishouding. Door deze eigenschappen is een hypotone sportdrank het meest geschikt voor gebruik tijdens het sporten.

Hel belang van herstel

Tijdens bet sporten wordt veel energie verbruikt. De uren na het sporten zijn cruciaal om de energievoorraad in de spieren weer aan te vullen. Hieraan moet zeker extra aandacht besteed worden als de volgende training/ wedstrijd binnen 24 uur plaats vindt. Indien dit in onvoldoende mate gebeurt zal tijdens deze training minder gepresteerd worden.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat binnen 1 uur na het sporten een combinatie van koolhydraten + eiwit het herstel versnelt en optimaliseert.

Deze behoefte is te vertalen in een drie-stappenplan:

Stap 1

Koolhydraten voor het sporten.

Stap 2

Koolhydraten en vocht tijdens het sporten.

Stap 3

Koolhydraten en eiwitten na het sporten.